ISSN 1671-3710
CN 11-4766/R
主办:中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
The factors affecting attractiveness of human voice
ZHENG Yi; SHANG Junchen; LI Boran; LIANG Yaowen; HE Jiamei; YOU Yilin; JIANG Zhongqing
Advances in Psychological Science . 2017, (2): 237 -246 .  DOI: 10.3724/SP.J.1042.2017.00237