ISSN 1671-3710
CN 11-4766/R
主办:中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
The projection bias in judgment and decision-making
XU Fuming; LI Ou; DENG Ying; LI Yan; SHI Yanwei
Advances in Psychological Science . 2016, (3): 422 -430 .  DOI: 10.3724/SP.J.1042.2016.00422