ISSN 1671-3710
CN 11-4766/R
主办:中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
机器学习在抑郁症领域的应用
董健宇, 韦文棋, 吴珂, 妮娜, 王粲霏, 付莹, 彭歆
The application of machine learning in depression
DONG Jianyu, WEI Wenqi, WU Ke, NI Na, WANG Canfei, FU Ying, PENG Xin
心理科学进展 . 2020, (2): 266 -274 .  DOI: 10.3724/SP.J.1042.2020.00266