ISSN 1671-3710
CN 11-4766/R
主办:中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
电子媒体使用对睡眠的影响,机制及其干预
陈庆伟, 汝涛涛, 罗雪, 董巧玲, 翟迪国, 熊晓, 周国富
The effects of digital media usage on sleep: Mechanisms and interventions
CHEN Qingwei, RU Taotao, LUO Xue, DONG Qiaoling, ZHAI Diguo, XIONG Xiao, ZHOU Guofu
心理科学进展 . 2019, (1): 70 -82 .  DOI: 10.3724/SP.J.1042.2019.00070