ISSN 1671-3710
CN 11-4766/R
主办:中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
 贫困问题:基于心理学的视角
徐富明, 张慧, 马红宇, 邓颖, 史燕伟, 李欧
 The poverty problem: Based on psychological perspective
XU Fu-ming, ZHANG Hui, MA Hong-yu, DENG Ying, Shi Yan-wei, LI Ou
心理科学进展 . 2017, (8): 1431 -1440 .  DOI: 10.3724/SP.J.1042.2017.01431