ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
主办:中国心理学会
   中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
基于分部评分模型思路的多级评分认知诊断模型开发
高旭亮, 汪大勋, 王芳, 蔡艳, 涂冬波
Development of a Generalized Cognitive Diagnosis Model for polytomous responses based on Partial Credit Model
GAO Xuliang, WANG Daxun, WANG Fang, CAI Yan, TU Dongbo
心理学报 . 2019, (12): 1386 -1397 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2019.01386