ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
主办:中国心理学会
   中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
1993~2013年常驻高海拔地区军人心理健康状态的横断历史研究
赵梦雪;冯正直;王毅超;赖薇;胡丰;刘可愚;夏凡;蒋娟;王佳;夏蕾
Chinese military mental health at high altitude, 1993-2013: A cross-temporal meta-analysis of SCL-90
ZHAO Mengxue; FENG Zhengzhi; WANG Yichao; LAI Wei; HU Feng; LIU Keyu; XIA Fan; JIANG Juan; WANG Jia; XIA Lei
心理学报 . 2017, (5): 653 -662 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2017.00653