ISSN 1671-3710
CN 11-4766/R
主办:中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
发展性阅读障碍的噪音抑制缺陷
季雨竹, 毕鸿燕
The noise exclusion deficit in developmental dyslexia
JI Yuzhu, BI Hongyan
心理科学进展 . 2019, (2): 201 -208 .  DOI: 10.3724/SP.J.1042.2019.00201