ISSN 1671-3710
CN 11-4766/R
主办:中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
奖赏环路与阿片成瘾:喙内侧被盖核的调节作用
吴静, 崔睿思, 孙翠翠, 李新旺
Reward circuits and opioid addiction: The moderating effect of the rostromedial tegmental nucleus
WU Jing, CUI Ruisi, SUN Cuicui, LI Xinwang
心理科学进展 . 2019, (1): 60 -69 .  DOI: 10.3724/SP.J.1042.2019.00060