ISSN 1671-3710
CN 11-4766/R
主办:中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
加速追踪设计的方法和应用
唐文清;张敏强;黄宪;张嘉志;王旭
Method and Application Researches of Accelerated Longitudinal Design
TANG Wenqing;ZHANG Minqiang;HUANG Xian;ZHANG Jiazhi;WANG Xu
心理科学进展 . 2014, (2): 369 -380 .  DOI: 10.3724/SP.J.1042.2014.00369