ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
Children’s Attention Detection to Snakes: Evidence from Eye Movements
WANG Fuxing, LI Wenjing, YAN Zhiqiang, DUAN Zhaohui, LI Hui
Acta Psychologica Sinica . 2015, (6): 774 -786 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2015.00774