ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
Social inclusion regulates the effect of social exclusion on adaptation to emotional conflict
MENG Xianxin, LUO Yi, HAN Chenyuan, WU Guowei, CHANG Jiao, YUAN Jiajing, QIAN Kun, FU Xiaolan
Acta Psychologica Sinica . 2024, (5): 577 -593 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2024.00577