ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
Effect of bronze drum training on rhythm perception and executive function of Zhuang drummers
ZHANG Hang, WANG Ting, FENG Xiaohui, WEI Yiping, ZHANG Jijia
Acta Psychologica Sinica . 2023, (11): 1762 -1779 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2023.01762