ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
Change or procrastination? Employees’ differentiated responses to illegitimate tasks
ZOU Yanchun, ZHANG Huimin, PENG Jian, NIE Qi, WANG Zhen
Acta Psychologica Sinica . 2023, (9): 1529 -1541 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2023.01529