ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
Autistic traits influence pain empathy: The mediation role of pain-related negative emotion and cognition
ZHANG Wenyun, ZHUO Shiwei, ZHENG Qianqian, GUAN Yinglin, PENG Weiwei
Acta Psychologica Sinica . 2023, (9): 1501 -1517 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2023.01501