ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
Different attentional selection modes of object information in the encoding and maintenance stages of visual working memory
PANG Chao, CHEN Yanzhang, WANG Li, YANG Xiduan, HE Ya, LI Zhiying, OUYANG Xiaoyu, FU Shimin, NAN Weizhi
Acta Psychologica Sinica . 2023, (9): 1397 -1410 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2023.01397