ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
The influence of language and context on sensorimotor simulation of concrete concepts
SHI Rubin, XIE Jiushu, YANG Mengqing, WANG Ruiming
Acta Psychologica Sinica . 2022, (6): 583 -594 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2022.00583