ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
Evidence for neural re-use hypothesis from the processing of Chinese emotional words
SUN Tianyi, HAO Xiaoxiao, HE Anming, WANG Caiyu, XU Yuanli, GUO Chunyan, ZHOU Wei
Acta Psychologica Sinica . 2021, (9): 933 -943 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2021.00933