ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
N170 adaptation effect of the sub-lexical phonological and semantic processing in Chinese character reading
ZHANG Rui, WANG Zhenhua, WANG Xiaojuan, YANG Jianfeng
Acta Psychologica Sinica . 2021, (8): 807 -820 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2021.00807