ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
Influence of encoding strength on the font size effect
ZHAO Wenbo, JIANG Yingjie, WANG Zhiwei, HU Jingyuan
Acta Psychologica Sinica . 2020, (10): 1156 -1167 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2020.01156