ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
Self-affirmation buffering by the general public reduces anxiety levels during the COVID-19 epidemic
Shifeng LI, Yiling WU, Fumin ZHANG, Qiongying XU, Aibao ZHOU
Acta Psychologica Sinica . 2020, (7): 886 -894 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2020.00886