ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
The underlying mechanism of emotions on co-representation in joint actions
Xiaolei SONG, Xiaoqian JIA, Yuan ZHAO, Jingjing GUO
Acta Psychologica Sinica . 2020, (3): 269 -282 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2020.00269