ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
Acute psychological stress impairs attention disengagement toward threat-related stimuli
LUO Yu, NIAN Jingqing, BAO Wei, ZHANG Jingjing, ZHAO Shouying, PAN Yun, XU Shuang, ZHANG Yu
Acta Psychologica Sinica . 2020, (1): 26 -37 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2020.00026