ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
Good and evil in Chinese culture: Personality structure and connotation
JIAO Liying, YANG Ying, XU Yan, GAO Shuqing, ZHANG Heyun
Acta Psychologica Sinica . 2019, (10): 1128 -1142 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2019.01128