ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
Anchoring effect as a nudge on improving public health: Two field experiments
WANG Xiaozhuang, AN Xiaojing, LUO Haoshuang, XU Sheng, YU Xin, HU Shiya, WANG Yuhan
Acta Psychologica Sinica . 2018, (8): 848 -857 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2018.00848