ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
Health goal priming decreases high-calorie food consumption
GENG Xiaowei, ZHANG Feng, WAGN Yanjing, FAN Linlin, YAO Yan
Acta Psychologica Sinica . 2018, (8): 840 -847 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2018.00840