ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
 The effects of NR3C1 polymorphisms and paternal/maternal parenting styles on Chinese adolescent anxiety disorders
ZHOU Ya, FAN Fang, PENG Ting, LI Yuanyuan, LONG Ke, ZHOU Jieying, LIANG Yingxin
Acta Psychologica Sinica . 2017, (10): 1287 -1301 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2017.01287