ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
 Consumer self-construal, need of uniqueness and preference of brand logo shape
WANG Haizhong, FAN Xiaowen, OUYANG Jianying
Acta Psychologica Sinica . 2017, (8): 1113 -1124 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2017.01113