ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
Chinese military mental health at high altitude, 1993-2013: A cross-temporal meta-analysis of SCL-90
ZHAO Mengxue; FENG Zhengzhi; WANG Yichao; LAI Wei; HU Feng; LIU Keyu; XIA Fan; JIANG Juan; WANG Jia; XIA Lei
Acta Psychologica Sinica . 2017, (5): 653 -662 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2017.00653