ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
Cross-language repetition priming effect of semantic access for trilinguals
LI Li; ZHANG Yang; LI Xuan; GUO Hongting; WU Limei; WANG Ruiming
Acta Psychologica Sinica . 2016, (11): 1401 -1409 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2016.01401