ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
The effect of individual confidence on dyadic decision making
YU Liutao; BAO Jianzhang; CHEN Qinghua; WANG Dahui
Acta Psychologica Sinica . 2016, (8): 1013 -1025 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2016.01013