ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
The comparison of initial stage module assemble methods of CD-MST
GAO Chunlei; LUO Zhaosheng; YU Xiaofeng; PENG Yafeng; ZHENG Chanjin
Acta Psychologica Sinica . 2016, (8): 1037 -1046 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2016. 01037