ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
Balance of team diversity’ effects on team creativity
NI Xudong; XIANG Xiaoxia; YAO Chunxu
Acta Psychologica Sinica . 2016, (5): 556 -565 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2016.00556