ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
The Career Plateau of Chinese Public Servants: Construct, #br# Measurement and Its Psychological and Behavioral Influence
WANG Zhongjun; LONG Lirong; LIU Lidan; HUANG Xiaohua; JIA Wenwen; LI Lu; MA Hongyu
Acta Psychologica Sinica . 2015, (11): 1379 -1394 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2015.01379