ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
A Meta-Analysis on Effects of Human, Social, and Psychological Capital on Career Success in Chinese Business Organizations
ZHOU Wenxia; XIE Baoguo; XIN Xun; BAI Guanglin; MIAO Rentao
Acta Psychologica Sinica . 2015, (2): 251 -263 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2015.00251