ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
Group Membership Modulates The Recipient’s Fairness Consideration in Ultimatum Game
WANG Yiwen; ZHANG Zhen; ZHANG Wei; HUANG Liang; GUO Fengbo; Yuan Sheng
Acta Psychologica Sinica . 2014, (12): 1850 -1859 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2014.01850