ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
The Spatial Metaphor of Bilingual Affective Concepts Processing
SHEN Manqiong; XIE Jiushu; ZHANG Kun; Li Ying; ZENG Chuxuan; WANG Ruiming
Acta Psychologica Sinica . 2014, (11): 1671 -1681 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2014.01671