ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
The Priming Effects of Red and Blue on the Emotion of Chinese
WANG Tingting;WANG Ruiming;WANG Jing;WU Xiaowen;MO Lei;YANG Li
Acta Psychologica Sinica . 2014, (6): 777 -790 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2014.00777