ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
The Azhu Relationship under the Sexual Union in Moso Matrilineal Society: Akin to Kinship or Friendship?
XIAO Erping; ZHANG Jijia; WANG Juan
Acta Psychologica Sinica . 2015, (12): 1486 -1498 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2015.01486