ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
The effect of compound stimulus to conditioned fear extinction in retrieval-extinction paradigm
ZHUANG Chuqun, WANG Wenqing, HU Jingchu, ZHANG Weixin, WANG Penggui, ZHENG Xifu
Acta Psychologica Sinica . 2017, (3): 329 -335 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2017.00329