ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
The influence of the perceived status change on status consumption
JIN Xiaotong; ZHAO Taiyang; CUI Hongjing; XU Wei; LI Guangzheng
Acta Psychologica Sinica . 2017, (2): 273 -284 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2017.00273