ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
The role of tone in Chinese syllable perception
ZHAO Rong; WANG Xiaojuan; YANG Jianfeng
Acta Psychologica Sinica . 2016, (8): 915 -923 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2016.00915