ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
The Decision-making and Outcome Evaluation during a Repeated Trust Game
WANG Yiwen, ZHANG Zhen, YUAN Sheng, GUO Fengbo, HE Shaoying, JING Yiming
Acta Psychologica Sinica . 2015, (8): 1028 -1038 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2015.01028