ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
Eyes Gaze Cueing Effect: Endogenous or Exogenous Processing Mechanism?
ZHAO Ya-Jun, ZHANG Zhi-Jun
Acta Psychologica Sinica . 2009, (12): 1133 -1142 .