ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
Developing a Multidimensional Scale to Assess Safety Behaviors in Airline Flight
YOU Xu-Qun,JI Ming,DAI Kun,YANG Shi-Yun,CHANG Ming
Acta Psychologica Sinica . 2009, (12): 1237 -1251 .