ISSN 1671-3710
CN 11-4766/R
主办:中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
诺布效应及其理论解释
杜晓晓; 郑全全
A Brief Review of the Knobe Effect
DU Xiao-Xiao; ZHENG Quan-Quan
心理科学进展 . 2010, (01): 91 -96 .