ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
THE INFLUENCE OF COLOR AND TEXTURE SIMILARITY ON CHILD INDUCTION
Li Fuhong,Li Hong,Chen Antao,Feng Tingyong,Gao Xuemei,Zhang Zhongming,Long Changquan
Acta Psychologica Sinica . 2005, (02): 199 -209 .