ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
The influence of self-control in the perceived of deception and deception
FAN Wei, ZHONG Yiping, LI Huiyun, MENG Chuyi, YOU Chang, FU Xiaolan
Acta Psychologica Sinica . 2016, (7): 845 -856 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2016.00845