ISSN 1671-3710
CN 11-4766/R
The incubation effect of creative thinking
LI Ziyi, ZHANG Ze, ZHANG Ying, LUO Jin
Advances in Psychological Science . 2022, (2): 291 -307 .  DOI: 10.3724/SP.J.1042.2022.00291