ISSN 1671-3710
CN 11-4766/R
The relationship between methylation of dopamine-related genes, family environment and creativity
ZHANG Shun, YANG Xiaolei, Ren Jiawen, ZHANG Jinghuan
Advances in Psychological Science . 2021, (11): 1911 -1919 .  DOI: 10.3724/SP.J.1042.2021.01911